Κεντρική Σελίδα arrow Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα ΚοιΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες

Πρακτικά Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός Πρακτικού Ημερομηνία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1 29 Ιουνίου 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2 4 Ιουλίου 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3 26 Σεπτεμβρίου 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4 30 Σεπτεμβρίου 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 5 1 Φεβρουαρίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 6 1 Μαρτίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 7 12 Απριλίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 8 10 Μαΐου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 9 12 Ιουλίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 10 26 Ιουλίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 11 20 Σεπτεμβρίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 12 27 Οκτωβρίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 13 22 Νοεμβρίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 14 22 Ιανουαρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 15 8 Φεβρουαρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 16 4 Απριλίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 17 16 Απριλίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 18 7 Σεπτεμβρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 19 3 Οκτωβρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 20 8 Νοεμβρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 21 7 Δεκεμβρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 22 8 Ιανουαρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 23 20 Φεβρουαρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 24 22 Απριλίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 24 B 2 Μαΐου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 25 8 Μαΐου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 26 10 Ιουνίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 27 24 Ιουνίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 28 1 Ιουλίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 29 15 Ιουλίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 30 5 Αυγούστου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 31 19 Σεπτεμβρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 32 6 Οκτωβρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 33 1 Δεκεμβρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 34 19 Ιανουαρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 35 16 Μαρτίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 36 4 Μαΐου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 37 1 Ιουλίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 38 28 Σεπτεμβρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 39 9 Νοεμβρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 40 21 Δεκεμβρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 41 1 Μαρτίου 2010