Κεντρική Σελίδα arrow Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα ΚοιΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες

Πρακτικά Ε.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός Πρακτικού Ημερομηνία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1 1 Ιουλίου 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2 4 Ιανουαρίου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3 2 Μαΐου 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4 16 Ιανουαρίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 5 16 Απριλίου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 6 14 Μαΐου 2007
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 7 4 Ιουνίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 8 16 Απριλίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 9 5 Μαΐου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 10 17 Ιουλίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 11 30 Απριλίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 12 15 Απριλίου 2010