Κεντρική Σελίδα arrow Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα ΚοιΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες

Πρακτικά Γ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αριθμός Πρακτικού Ημερομηνία
1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 Ιουνίου 2005
2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27 Ιουνίου 2007
3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18 Ιουνίου 2008
4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1 Ιουλίου 2009
5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19 Ιουλίου 2009

ΕκτύπωσηEmail