Κεντρική Σελίδα arrow Γενικές Συνελεύσεις arrow Γενική Συνέλευση 26/4/2009

English Greek

Η Κέρκυρα

Πληροφορίες

Αρ. Επισκεπτών

web analytics

Γενική Συνέλευση 26/4/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »


Με την  04/04-05-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας με την επωνυμία "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ στο χώρο του  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κολοκοτρώνη και Μητρ. Μεθοδίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01/01/2008 - 
31/12/2008 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Εποπτικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης. ( καταστατικό : άρθρο 27,
παρ. 2).

3. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί της εγγραφής νέων μελών κατά την
διαχειριστική χρήση ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

IMG 0307
IMG 0337
IMG 0294
IMG 0295
IMG 0305
IMG 0321
IMG 0287
IMG 0291
IMG 0319
IMG 0303
IMG 0296
IMG 0314
IMG 0332
IMG 0323
IMG 0286
IMG 0297
IMG 0334
IMG 0328
IMG 0293
IMG 0335

ΕκτύπωσηEmail