Αρχική » Γενικά Αρχεία » «Ευρωπαϊκή Διάκριση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε) Κέρκυρας για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών σε Κοινωνικά Υπεύθυνες Συμβάσεις»

«Ευρωπαϊκή Διάκριση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε) Κέρκυρας για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών σε Κοινωνικά Υπεύθυνες Συμβάσεις»

.pdf
Εγκεκριμένο


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ειδική έκδοση από καλές πρακτικές 27 χωρών, που δείχνουν πώς οι Δημόσιοι Φορείς έχουν εφαρμόσει κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις (SRPP). Ο Οδηγός καλών πρακτικών έχει σκοπό την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης, αξιοπρεπούς εργασίας, κοινωνικής ένταξης, προσβασιμότητας, συμμόρφωσης με τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα τόσο στην ΕΕ όσο σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνοντας την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε δημόσιες συμβάσεις.

Η Ομάδα Έργου του προγράμματος «Collecting Good Practices and Raising Awareness on Socially Responsible Public Procurement» που υλοποιείται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EASME) από τους Ευρωπαϊκούς φορείς ICLEI και Social Economy Europe σε συνεργασία με τον φορέα AEIDL, επέλεξε από την Ελλάδα να συμπεριληφθεί στην ειδική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις καλές πρακτικές σε κοινωνικά υπεύθυνες συμβάσεις, η συνεργασία του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» με τον Δήμο Κέρκυρας στον τομέα της Εστίασης και ιδιαίτερα της παροχής γευμάτων και σίτισης ευάλωτων ομάδων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις, μπορούν να αξιοποιηθούν από τα Κράτη Μέλη, ως εργαλεία επίτευξης κρίσιμων στόχων Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης των Οικονομιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας είναι η μεγαλύτερη Κοινωνική Επιχείρηση στην Ελλάδα και μέσα από τις Δράσεις του και το πρότυπο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης υποστηρίζει καθημερινά άμεσα & έμμεσα περισσότερους από 620 ωφελούμενους, άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Το πολύπλευρο αποκαταστασιακό, θεραπευτικό και κοινωνικό Έργο του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας έχει προβληθεί κατ επανάληψη τα τελευταία έτη, σε Πανελλαδικό επίπεδο από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας αποτελεί ουσιώδες εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και ποιοτικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και αποτελεί τον βασικό άξονα της διαδικασίας αποκατάστασης που οδηγεί στην πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη των Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων. Η λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε στηρίζεται στην φιλοσοφία «Επιχειρούμε Κοινωνικά Επενδύοντας στον Άνθρωπο».
Έκδοση:
Λήψεις: 253
Προβολές: 446
Μέγεθος: 1.63mb
Ημερομηνία προσθήκης: 05 Αύγ 2020, 15:58
Τελευταία ενημέρωση: 05 Αύγ 2020, 16:04
Συγγραφέας
Site Admin Site Admin
starstarstarstarstar 0
Καταχωρήσεις: 78
Ιστοσελίδα